Polityka Prywatności

Polityka prywatności sklepu HelenHouse

Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych, poniższe informacje zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO:

 1. Administratorem danych osobowych klientów korzystających ze strony internetowej www.helenhouse.pl jest firma Grzegorz Małkowski z siedzibą: 81-402 Gdynia, ul. Bp. Dominika 35A/14 (zwana dalej Firmą) , dane kontaktowe firmy: numer telefonu 607 570575, sklep@helenhouse.pl
 2. W Firmie nie zachodzą przypadki przetwarzania danych osobowych wymagające powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 3. Firma przetwarza dane osobowe klientów w celach: a) podjęcia na żądanie klienta działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Firmę (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia) b) realizacji zawartej z firmą umowy w zakresie zwrotów i reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia) c) wewnętrznych celów analitycznych Firmy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f) Rozporządzenia)
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnianie innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych klientów mogą być: a) Home.pl, na której platformie jest postawiony sklep internetowych, b) Podmioty oferujące platformy do płatności internetowych, oferujące usługi dostarczania paczek c) Instytucje bankowe oferujące zakupy ratalne, d) Inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe Klientów na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zawartej z Firmą.
 5. Dane osobowe klientów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 tj.: a) W zakresie realizacji zawartej przez klienta umowy z Firmą przez okres wymagany przez przepisy prawa lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, b) W zakresie wewnętrznych celów analitycznych Firmy, przez okres do czasu prowadzenia czynności analitycznych lub do czasu wniesienia przez klienta sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.  
 6. W związku z przetwarzaniem przez Firmę danych osobowych, przysługuje klientowi: a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia, c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, f) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia
 7. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji względem Pana/Pani na podstawie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 8. W przypadkach, w których przetwarzanie danych klienta odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje klientowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Firmę danych osobowych klienta narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje klientowi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 24.05.2018r do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).
 10. Klient podając dane osobowe podczas korzystania z serwisu, udostępnia je dobrowolnie ze świadomością, że przysługuje mu prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda klienta, którą wyraża akceptując regulamin. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych. Klient ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 11. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych należy kierować do Administratora Ochrony Danych pod adresem sklep@helenhouse.pl 

===

 Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.nr 133 poz.883 z póżn. zm) Klient ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

Podczas rejestracji w Sklepie, Klient zostanie poproszony o podanie swoich danych takich jak: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy oraz informacji dotyczących formy płatności. Wszystkie te elementy są niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba, że dzieje się to za zgodą lub na wyraźne życzenie Klienta lub na żądanie uprawnionych organów państwa, w związku z toczącymi się postępowaniami. Nie przechowujemy również danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych ani danych do Twojego konta bankowego.

Sklepu nie oferuje i nie rozsyła Klientom żadnego newslettera.

Gwarantujemy, ze bez zgody Klienta nie wysyłamy żadnych materiałów reklamowych droga elektroniczną zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U.Nr 144, poz.1204)

 

Polityka dotycząca wykorzystywania plików Cookies (ciasteczek)

Niniejszy rozdział Polityki Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.

 

Rodzaje wykorzystywanych Cookies.

Stosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika.

W szczególności tą drogą niemożliwe jest przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania złośliwego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z Cookies. W niniejszym dokumencie informacje dotyczące Cookies maja zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies.

Cookies sesyjne są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powodują ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu - rozpoznania Urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednie wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb, rozmiaru czcionki, wyglądu strony.

b. Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewniania sesji - utrzymania sesji po zalogowaniu, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła -poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. c.Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych - dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu.. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. -poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika - poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności - tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, z których stron Serwisu i w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości - tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają na klasyfikację Użytkowników Serwisu i dostosowania stron do antycypowanych preferencji Użytkowników

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu oraz jego danych i treści

g. Cookies własne mogą być zamieszczane w Urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies:

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Urządzeniu Użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres: sklep@helenhouse.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl